Vođenje poslovnih knjiga

Knjigovodstvo po mjeriTim za Vas  Rakun d.o.o.

 

Ako upravo sada otvarate poduzeće, obrt ili neku drugu djelatnost mi ćemo Vam pomoći i uputiti vas gdje i kamo trebate krenuti da vam olakšamo i ubrzamo taj postupak.
Ako pak želite promijeniti Vaš dosadašnji knjigovodstveni servis mi smo tu da saslušamo Vaše želje, probleme.
Naše usluge su profesionalne i želimo da naši klijenti budu uvijek zadovoljni , dođite i uvjerite se.
Sve hrvatske udruge bez obzira na svoju veličinu, dužne su Poreznoj upravi Ministarstva financija dostaviti ispunjen i ovjeren obrazac RNO.
Za građanstvo ispunjavamo porezne prijave po vrlo povoljnim cijenama. Poklanjamo Vam besplatnih 30 dana bez ikakvog rizika za Vas. Uz to imate i besplatne telefonske savjete u bilo koje doba dana za efikasno riješenje svih Vaših zahtjeva.
Kontaktirajte nas, sa zadovoljstvom ćemo dogovoriti neobvezujući sastanak sa Vama. Bit ćemo maksimalno iskreni s Vama.
Obzirom da se nadamo dugoročnoj poslovnoj suradnji, isto kao i Vi ne želimo napraviti nikakve pogreške. Redovito pratimo sve zakone i propise Republike Hrvatske koji su važni za naše klijente.

  Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvo po mjeriTim za Vas  Rakun d.o.o.

 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa
 • Vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije
 • Kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi

  računovodstvene usluge

 • Obračuni i pripreme poreza na potrošnju i svih drugih poreza i članarina
 • Obračuni plaća radnika, naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja
 • Obračun amortizacije dugotrajne imovine
 • Izradu temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih izvještaja Financijskoj agenciji
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa, dobiti i gubitaka
 • Izrada obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika
 • Obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava

  Poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava
 • Savjetovanje poduzetnika u vezi poreznih pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima
 • Priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava – za porez na dodanu vrijednost, posebne poreze, porez na dohodak, porez na dobit
 • Posebni plansko-analitički poslovi
 • Sastavljanje mjesečnog obračuna rezultata poslovanja prema zajednički utvrđenoj metodologiji, koji će prije njen primjene verificirati poduzetnik i računovodstveni servis
 • Izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i Financijsku agenciju
 • Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu (ID, IDD…itd.)